Highlands Coffee Cover
Highlands Coffee Avatar

Highlands Coffee

Việt Nam
Marketer , Web Developer
SOICAL CHANNEL
Mua 2 Tặng 1 Highlands Coffee

Mua 2 Tặng 1

Hết Hạn · Số lượng có hạn

Tặng 1 size nhỏ khi mua 1 lớn cùng dòng

HSD: 27.12.2022

Lấy mã
Mua 2 Tính 1 Highlands Coffee

Mua 2 Tính 1

Hết Hạn · Số lượng có hạn

Tặng 1 size nhỏ khi mua 1 lớn cùng dòng

HSD: 27.12.2022

Lấy mã
Mua 1 Tặng 1 Highlands Coffee

Mua 1 Tặng 1

Hết Hạn · Số lượng có hạn

Tặng 1 size nhỏ khi mua 1 lớn cùng dòng

HSD: 27.12.2022

Lấy mã
Mua 2 Tặng 1 Bánh Highlands Coffee

Mua 2 Tặng 1 Bánh

Hết Hạn · Số lượng có hạn

Tặng 1 size nhỏ khi mua 1 lớn cùng dòng

HSD: 27.12.2022

Lấy mã
Mua 2 Được 3 Highlands Coffee

Mua 2 Được 3

Hết Hạn · Số lượng có hạn

Tặng 1 size nhỏ khi mua 1 lớn cùng dòng

HSD: 27.12.2022

Lấy mã
Mua 3 Được 4 Highlands Coffee

Mua 3 Được 4

Hết Hạn · Số lượng có hạn

Tặng 1 size nhỏ khi mua 1 lớn cùng dòng

HSD: 27.12.2022

Lấy mã
Ly Thứ 2 0 Đ Highlands Coffee

Ly Thứ 2 0 Đ

Hết Hạn · Số lượng có hạn

Tặng 1 size nhỏ khi mua 1 lớn cùng dòng

HSD: 27.12.2022

Lấy mã
Mã giảm 25K cho bill 120K Highlands Coffee

Mã giảm 25K cho bill 120K

Hết Hạn · Số lượng có hạn

Tặng 1 size nhỏ khi mua 1 lớn cùng dòng

HSD: 27.12.2022

Lấy mã
Mã giảm 30K cho bill 159K Highlands Coffee

Mã giảm 30K cho bill 159K

Hết Hạn · Số lượng có hạn

Tặng 1 size nhỏ khi mua 1 lớn cùng dòng

HSD: 27.12.2022

Lấy mã
Combo 69k Highlands Coffee

Combo 69k

Hết Hạn · Số lượng có hạn

Tặng 1 size nhỏ khi mua 1 lớn cùng dòng

HSD: 27.12.2022

Lấy mã
Combo 139k Highlands Coffee

Combo 139k

Hết Hạn · Số lượng có hạn

Tặng 1 size nhỏ khi mua 1 lớn cùng dòng

HSD: 27.12.2022

Lấy mã
Combo 147k Highlands Coffee

Combo 147k

Hết Hạn · Số lượng có hạn

Tặng 1 size nhỏ khi mua 1 lớn cùng dòng

HSD: 27.12.2022

Lấy mã
Be Highlands Coffee

Be

· Số lượng có hạn

Khuyến mại Highlands luôn có ở đây

HSD: 27.12.2022

Lấy mã
Beamin Highlands Coffee

Beamin

· Số lượng có hạn

Khuyến mại Highlands luôn có ở đây

HSD: 27.12.2022

Lấy mã
Viettel Money Highlands Coffee

Viettel Money

· Số lượng có hạn

Khuyến mại Highlands luôn có ở đây

HSD: 27.12.2022

Lấy mã
ZaloPay Highlands Coffee

ZaloPay

· Số lượng có hạn

Khuyến mại Highlands luôn có ở đây

HSD: 27.12.2022

Lấy mã
VNPay Highlands Coffee

VNPay

· Số lượng có hạn

Khuyến mại Highlands luôn có ở đây

HSD: 27.12.2022

Lấy mã
ShopeeFood Highlands Coffee

ShopeeFood

· Số lượng có hạn

Khuyến mại Highlands luôn có ở đây

HSD: 27.12.2022

Lấy mã
Lazada Highlands Coffee

Lazada

· Số lượng có hạn

Khuyến mại Highlands luôn có ở đây

HSD: 27.12.2022

Lấy mã
GrabFood Highlands Coffee

GrabFood

· Số lượng có hạn

Khuyến mại Highlands luôn có ở đây

HSD: 27.12.2022

Lấy mã
ShopeePay Highlands Coffee

ShopeePay

· Số lượng có hạn

Khuyến mại Highlands luôn có ở đây

HSD: 27.12.2022

Lấy mã
Bánh 1k Highlands Coffee

Bánh 1k

· Số lượng có hạn

Khuyến mại Highlands luôn có ở đây

HSD: 27.12.2022

Lấy mã
Mã Giảm Giá Highlands Coffee

Mã Giảm Giá

Hoạt Động · Số lượng có hạn

Mã giảm giá Highlands Coffee được cập nhập thường xuyên

HSD: 30.9.2023

Lấy mã
Ưu Đãi Highlands Coffee

Ưu Đãi

Hoạt Động · Số lượng có hạn

Ưu đãi được cập nhập thường xuyên của Highlands Coffee

HSD: 30.9.2023

Lấy mã
Khuyến Mại Highlands Coffee

Khuyến Mại

Hoạt Động · Số lượng có hạn

Khuyến mại Highlands luôn có ở đây

HSD: 30.9.2023

Lấy mã

Mua 2 Tặng 1

Hết Hạn · Số lượng có hạn

Tặng 1 size nhỏ khi mua 1 lớn cùng dòng

HSD: 27.12.2022

Lấy mã

Mua 2 Tính 1

Hết Hạn · Số lượng có hạn

Tặng 1 size nhỏ khi mua 1 lớn cùng dòng

HSD: 27.12.2022

Lấy mã

Mua 1 Tặng 1

Hết Hạn · Số lượng có hạn

Tặng 1 size nhỏ khi mua 1 lớn cùng dòng

HSD: 27.12.2022

Lấy mã

Mua 2 Tặng 1 Bánh

Hết Hạn · Số lượng có hạn

Tặng 1 size nhỏ khi mua 1 lớn cùng dòng

HSD: 27.12.2022

Lấy mã

Mua 2 Được 3

Hết Hạn · Số lượng có hạn

Tặng 1 size nhỏ khi mua 1 lớn cùng dòng

HSD: 27.12.2022

Lấy mã

Mua 3 Được 4

Hết Hạn · Số lượng có hạn

Tặng 1 size nhỏ khi mua 1 lớn cùng dòng

HSD: 27.12.2022

Lấy mã

Ly Thứ 2 0 Đ

Hết Hạn · Số lượng có hạn

Tặng 1 size nhỏ khi mua 1 lớn cùng dòng

HSD: 27.12.2022

Lấy mã

Mã giảm 25K cho bill 120K

Hết Hạn · Số lượng có hạn

Tặng 1 size nhỏ khi mua 1 lớn cùng dòng

HSD: 27.12.2022

Lấy mã

Mã giảm 30K cho bill 159K

Hết Hạn · Số lượng có hạn

Tặng 1 size nhỏ khi mua 1 lớn cùng dòng

HSD: 27.12.2022

Lấy mã

Combo 69k

Hết Hạn · Số lượng có hạn

Tặng 1 size nhỏ khi mua 1 lớn cùng dòng

HSD: 27.12.2022

Lấy mã

Combo 139k

Hết Hạn · Số lượng có hạn

Tặng 1 size nhỏ khi mua 1 lớn cùng dòng

HSD: 27.12.2022

Lấy mã

Combo 147k

Hết Hạn · Số lượng có hạn

Tặng 1 size nhỏ khi mua 1 lớn cùng dòng

HSD: 27.12.2022

Lấy mã

Be

· Số lượng có hạn

Khuyến mại Highlands luôn có ở đây

HSD: 27.12.2022

Lấy mã

Beamin

· Số lượng có hạn

Khuyến mại Highlands luôn có ở đây

HSD: 27.12.2022

Lấy mã

Viettel Money

· Số lượng có hạn

Khuyến mại Highlands luôn có ở đây

HSD: 27.12.2022

Lấy mã

ZaloPay

· Số lượng có hạn

Khuyến mại Highlands luôn có ở đây

HSD: 27.12.2022

Lấy mã

VNPay

· Số lượng có hạn

Khuyến mại Highlands luôn có ở đây

HSD: 27.12.2022

Lấy mã

ShopeeFood

· Số lượng có hạn

Khuyến mại Highlands luôn có ở đây

HSD: 27.12.2022

Lấy mã

Lazada

· Số lượng có hạn

Khuyến mại Highlands luôn có ở đây

HSD: 27.12.2022

Lấy mã

GrabFood

· Số lượng có hạn

Khuyến mại Highlands luôn có ở đây

HSD: 27.12.2022

Lấy mã

ShopeePay

· Số lượng có hạn

Khuyến mại Highlands luôn có ở đây

HSD: 27.12.2022

Lấy mã

Bánh 1k

· Số lượng có hạn

Khuyến mại Highlands luôn có ở đây

HSD: 27.12.2022

Lấy mã

Mã Giảm Giá

Hoạt Động · Số lượng có hạn

Mã giảm giá Highlands Coffee được cập nhập thường xuyên

HSD: 30.9.2023

Lấy mã

Ưu Đãi

Hoạt Động · Số lượng có hạn

Ưu đãi được cập nhập thường xuyên của Highlands Coffee

HSD: 30.9.2023

Lấy mã

Khuyến Mại

Hoạt Động · Số lượng có hạn

Khuyến mại Highlands luôn có ở đây

HSD: 30.9.2023

Lấy mã